První den na WebExpo 2024: Inovace a Inspirace

Dnes jsme se zúčastnili prvního dne konference WebExpo 2024 v Praze, který přinesl množství inspirativních přednášek a setkání s předními odborníky v oblasti technologií a inovací.

Mezi vrcholy dne patřily přednášky od Michala Pastiera, Nathana W. Pyla a Yannica Kilchera.

Nathan W. Pyle - How to Form a Habit of Universe Construction

Nathan W. Pyle je americký ilustrátor, autor a tvůrce populárního komiksu "Strange Planet" (Apple TV+). Tento komiks, známý pro svůj jedinečný humor a pohled na každodenní život prostřednictvím mimozemšťanů, získal celosvětovou popularitu. Pyle také napsal několik knih a jeho práce je často sdílena na sociálních sítích.

Nathan ve své přednášce mluvil o zvycích, které mu pomáhají představit si nové světy. Ukázal vnitřní fungování svých komiksů a čtyři oblíbené metody, které používá ve své tvorbě. Přednáška také obsahovala základy story tellingu.

Přiznám se, že komiks ani seriál Strange Planet jsem do dnes neznal. Nicméně když jsem se na něj podíval, je dle mého gusta. Připomíná mi sérii knih What If a komiks XKCD, jen témata jsou stravitelnější i pro širokou veřejnost.

Michal Pastier: How to Start/Restart a Brand for Global Success

Skvělá přednáška, skvělé téma. Michal Pastier sdílel základy a klíčové lekce z budování značek, které uspěly globálně. Nabídl příklady a strategie pro úspěšný růst značek. Také zapromoval svou Žltou knihu na téma brand buildingu. Jeho praktické rady a příklady reálných projektů poskytly podnětný vhled do světa brand buildingu.

Yannic Kilcher: Building & Selling AI Products

Yannic Kilcher představil problém, na který narazil úplně každý, kdo vyvíjel produkt s AI. Je velice jednoduché udělat efektivní demo, ale cesta k opravdovému a funkčnímu produktu je stále trnitá.

Jak tento problém řešit? Je důležité si ho za prvé vůbec připustit a dále počítat s tím, že finální produkt má dělat spíše méně, ale v kvalitně. V neposlední řadě nezapomeňte, že každý produkt s nálepkou "Powered by AI", je stále produkt a ten musí lidem přinášet zejména užitnou hodnotu.

Petr Brzek: Building a LLM Chatbot with Confidence

Petr Brzek odhalil skryté složitosti tvorby LLM chatbotů, včetně správy historie volání, zajištění přesnosti odpovědí a některých bezpečnostních aspektů při práci s AI API.

Petr pochází z českého start-upu LangTail, který stejně jako konkurenční PortKey, používáme ke správě promptů v aplikacích, které tvoříme. Pomocí těchto dvou middle-wares snadno přepneme mezi jednotlivými jazykovými modely, máme pod kontrolou nákladovou stránku aplikace a dokážeme detailně analyzovat jednotlivá volání.

Edoardo Binda Zane: 21st Century Skills: How to Leverage Creativity

Edoardo Binda Zane diskutoval o důležitosti kreativity v éře AI a jak ji využít pro konkurenční výhodu.

Kreativita je a bude velice důležitá. Nedostatek technického skillu člověk může suplovat AI Copilotem, zejména u ne příliš technických oborů. Co budě činit rozdíl je schopnost spojit dvě na první pohled neslučitelné věci v něco nového.

Edoardo tvrdí, že kretivita není ani tak dána talentem či nadáním, ale že je to schopnost, kterou lze trénovat.

Claire Suellentrop: How to Operationalise Customer Value to Maximise Product Growth

Claire Suellentrop hovořila o tom, jak sladit produktové zkušenosti se skutečnými potřebami zákazníků pro růst produktu a zvýšení příjmů.

"Forget the Funnel" je průvodce pro strategické myšlení o marketingu produktů a vytváření smysluplného růstu příjmů. Kniha představuje rámec Customer-Led Growth, který pomáhá firmám lépe porozumět svým zákazníkům, mapovat a měřit zákaznickou zkušenost a objevovat efektivní marketingové taktiky. Obsahuje praktické kroky, reálné příklady a cvičení, které lze ihned aplikovat na marketing SaaS produktů.

Proč je zajímavá: Poskytuje konkrétní a osvědčené postupy pro firmy všech velikostí, jak dosáhnout stabilního růstu pomocí hlubokého porozumění zákazníkům a jejich potřebám.

Kat Marchán: Oxidising Your TypeScript Projects

Kat Marchán diskutovala o použití WebAssembly (WASM) pro zvýšení výkonu TypeScript projektů, zdůraznila výhody WASI a wasm-bindgen.

WebAssembly (WASM) je binární formát určený pro vysoký výkon webových aplikací. Umožňuje spouštění kódu napsaného v jazycích jako C, C++ nebo Rust přímo v prohlížeči s téměř nativním výkonem. WASM je ideální pro výpočetně náročné úlohy, jako jsou hry nebo video zpracování, a umožňuje lepší integraci s JavaScriptem, což usnadňuje rozšíření možností webových aplikací.

Typický Use-Case pro WebAssembly

O využití WebAssembly (WASM) můžete uvažovat v následujících situacích:

  • Výpočetně náročné úlohy: Když vaše aplikace vyžaduje vysoký výkon, například pro hry, 3D grafiku nebo zpracování videa.

  • Optimalizace výkonu: Pro zrychlení kritických částí aplikace, kde vám už výkon JavaScriptu nestačí.

  • Interoperabilita: Když je potřeba integrovat kód napsaný v jiných jazycích (např. C, C++) s JavaScriptem.

Přednáška šla hodně do hloubky WebAssembly. Pro mě to bylo až příliš, ale i tak jsem si z ní odnesl několik myšlenek.

Dojmy z prvního dne

První den konference byl plný cenných poznatků, inspirace a praktických rad, které nás motivují k dalšímu rozvoji a inovacím.