Druhý den na WebExpo 2024: Ve znamení AI

Druhý den konference WebExpo 2024 se nesl více ve znamení AI. Všechny přednášky byly výborné, ale zmínit chci především tyto.


PETRA DOLEJŠOVÁ: Generative AI tools and the law: Where is the EU heading?

Členské státy Evropské unie nedávno definitivně schválily nová pravidla pro fungování umělé inteligence na svém území. Akt o umělé inteligenci, známý jako AI Akt, je první regulací svého druhu na světě.

Petra Dolejšová, právnička specializující se na e-commerce, ve své přednášce nabídla praktický pohled na problematiku AI. Zaměřila se na otázky legality používání promptů, plány EU v oblasti AI, očekávání nové éry generativních AI nástrojů a nejčastější důvody pro soudní spory týkající se AI.

Petra podala problematiku srozumitelně a zábavně, což přispělo k lepšímu pochopení složitých témat.

Velkým tématem je hranice mezi inspirací a krádeží. Texty, audio, video – všechna tato média a jejich tvůrce čeká obrovská výzva v oblasti autorských práv.

Akt o umělé inteligenci se jeví jako smysluplný krok správným směrem. Reguluje potenciální rizika spojená s AI, ale zároveň ponechává prostor pro inovace, což je klíčové pro další rozvoj této technologie.


VITALY FRIEDMAN: Design Patterns for AI Interfaces

Když začleňujeme AI do našich produktů, často se spoléháme na tradiční konverzační uživatelská rozhraní (UI), které známe např. z ChatGPT. Tento přístup je však často pro uživatele pomalý, náročný, odpovědi jsou obecné a uživatelé musí opakovaně vysvětlovat, co přesně potřebují. Konverzační UI, kde uživatel musí neustále psát co požaduje a následně čeká na odpověď, má k ideálu daleko.

V přednášce Vitaly Friedman představil nové designové vzory pro lepší uživatelský zážitek. Navrhuje využití "démonů", clusteringu, stylových filtrů, strukturovaných předvoleb a šablon, dynamické editace, nastavení složitosti výkladu a další prvky, které mohou zlepšit interakci s AI.

Vitaly navrhuje například rychlý přepínač na složitost výkladu, který by umožňoval přepínat mezi různými úrovněmi detailu - od jednoduchého vysvětlení pro dítě až po vědecké vysvětlení s odkazy na zdroje. Tento přístup by uživatelům umožnil snadno a rychle přizpůsobit odpovědi jejich potřebám.

Přednášky Vitalyho Friedmana jsou nejen zábavné, ale také plné cenných informací. Vitaly srší energií a jeho dlouholeté zkušenosti jsou zjevné v každém slově. Byl jedním z klíčových osobností WebExpa, kde po dva dny moderoval hlavní scénu a zároveň přednesl dvě mimořádně poutavé přednášky.


JAN ČURN: How to feed LLMs with data from the web

Použití AI a LLMs nestačí jen na základě předtrénovaných modelů. Často je třeba je zaměřit na konkrétní znalostní bázi, která se často nachází na webu. Apify je služba, která umožňuje stahování obsahu z internetu a jeho přeměnu na tzv. embedings – vektory a čísla, které LLM využívá k poskytování přesných odpovědí.

Když sbíráme data z webu, je zároveň důležité zajistit, aby byla kvalitní. Je nutné vyčistit HTML kód, aby se předešlo problémům s nekvalitními daty.

Po získání a vyčištění dat je transformujeme do formátu, který může LLM využít, například markdown. Jan ukázal, jak tento proces vypadá v praxi a jak může být použit ve skutečných aplikacích.


Díky organizátorům a všem přednášejícím za příjemně strávené dva dny plné přednášek. Příští rok se na WebExpo určitě vracíme!